Guffa | Foto | Programmering

BytBil i Berlin

2009-06-05

Francesco

Francesco

Skyltar

Skyltar

Väggmålning

Väggmålning

Muren

Muren

Staty

Staty

Brunnslock

Brunnslock

Fasad

Fasad

Skyskrapa

Skyskrapa

Skyskrapor

Skyskrapor

Murens sträckning

Murens sträckning

Stolpe

Stolpe

Cykeltaxi

Cykeltaxi

Fasad

Fasad

Mursegment

Mursegment

Fasad

Fasad

Skyskrapa

Skyskrapa

Sony Center

Sony Center

Sony Center

Sony Center

Dan

Dan

Tobias

Tobias

Ylva

Ylva

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Middag

Oscar

Oscar

Eddie

Eddie

Fasad

Fasad

Skyskrapa

Skyskrapa

Fasad

Fasad

Info

BytBil på konferens i Berlin 2009.

Datum