Guffa | Foto | Programmering

Markera text

Den här funktionen kan användas för att sätta html-taggar runt vissa ord i en text.

Den första parametern är texten som ordet (eventuellt) finns i. Den andra parametern är ordet som ska markeras. Den tredje parametern är det som ska sättas före ordet och den fjärde parametern är det som ska sättas efter ordet.

Function Highlight(strText, strWord, strStartTag, strEndTag)
   With New RegExp
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      .Pattern = "(^|\W)(" & strWord & ")(?=$|\W)"
      Highlight = .Replace(strText, "$1" & strStartTag & "$2" & strEndTag)
   End With
End Function

Exempel:

Response.Write HighLight(strText, "asp", "<b>", "</b>")

Response.Write HighLight(strText, "guffa", "<a href=""http://www.guffa.com"">", "</a>")