Guffa | Foto | Programmering

querystring

Den här funktionen plockar ut ett värde (eller flera) ur parametrarna i querystring.

Ifall värdet inte finns så returneras en tom array.
Ifall värdet finns så returneras en array med en post, som innehåller värdet.
Ifall flera värden med namnet finns, så returneras en array med alla värdena.

function querystring(key)
{
   var re=new RegExp('(?:\\?|&)'+key+'=(.*?)(?=&|$)','gi');
   var r=[], m;
   while ((m=re.exec(document.location.search)) != null) r.push(m[1]);
   return r;
}

Exempel:

document.write(querystring("namn"));

if (querystring('id')=='42') alert('We apoligize for the inconvenience.');

if (querystring('button').length>0) alert(querystring('info'));