Guffa | Foto | Programmering

Skapa tumnagel

Den här funktionen gör en tumnagel av en bild.

Parametrar:
name = filnamnet för originalbilden
thumbName = namnet som tumnageln ska sparas som
maxW = den högsta bredd som tumnageln får ha

Ifall originalbilden är smalare än maxW så ändras inte storleken.

void makeThumb(string name, string thumbName, int maxW)
{
   System.Drawing.Image thumb, img;
   int w,h;

   img = System.Drawing.Image.FromFile(name);
   w = img.Width;
   h = img.Height;

   if (w>maxW) {
      h = maxW * h / w;
      w = maxW;
   }
   thumb = img.GetThumbnailImage(w, h, null, System.IntPtr.Zero);
   thumb.Save(thumbName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

   thumb.Dispose();
   img.Dispose();
}