Guffa | Foto | Programmering

Visa laddningsmeddelande

Den här koden visar ett meddelande medan sidan laddas. När sidan laddats klart så göms meddelandet och sidan visas.

<html>
<head>

<style type="text/css">

#MainPage { display: none; }

#LoaderMessage { display: block; }

</style>

</head>
<body onload="document.getElementById('LoaderMessage').style.display='none';document.getElementById('MainPage').style.display='block';">

<div id="LoaderMessage">
Frukt-ansvärd lång tid det tar...
</div>

<%Response.Flush%>

<div id="MainPage">
<img src=" http://www.guffa.com/Photos/Large/991-06772.jpg">
</div>

</body>
</html>