Guffa | Foto | Programmering

Validera formulär

För att validera innehållet i ett formulär använder man enklast händelsen onsubmit. Formuläret skickas bara om koden i onsubmit returnerar värdet true.

Koden anropar funktionen Validate som kollar så att bägge fälten innehåller något.

<html>
<head>

<script type="text/javascript">

function Validate(frm)
{
   if (frm.Name.value.length==0) {
      alert('Fältet Namn får inte vara tomt.');
      frm.Name.focus();
      return false;
   }
   if (frm.Phone.value.length==0) {
      alert('Fältet Telefon får inte vara tomt.');
      frm.Phone.focus();
      return false;
   }
   return true;
}

</script>

</head>
<body>

<form onsubmit="return Validate(this);">
Namn: <input type="text" name="Name"><br>
Telefon: <input type="text" name="Phone"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>