Guffa | Foto | Programmering

Felhantering

Så här använder du felhanteringen i VBScript:

On Error Resume Next

' här lägger du koden som kan gå fel

lngErrNum = Err.number
strErrMsg = Err.Description
On Error Goto 0

Ifall det fungerade som det skulle så har du en nolla i lngErrNum, annars har du en felkod. Ifall du har en felkod så har du också felmeddelandet i strErrMsg.