Guffa | Foto | Programmering

Enbart siffror

Funktionen kontrollerar ifall en sträng enbart innehåller siffror. Ifall strängen innehåller minst en siffra, och ingenting annat än siffror, så returnerar den True, annars False.

function isDigits(str)
{
   return /^\d+$/.test(str);
}

Exempel:

if (!isDigits(document.frm.Id.value)) alert('Fältet får enbart innehålla siffror.');