Guffa | Foto | Programmering

Giltig epost-adress

Funktionen kontrollerar ifall en sträng har rätt format för en epost-adress.

function isEmail(str)
{
   return /^[\w\-%~\.]+@[\w\-\.]+\.[\w]{2,4}$/.test(str);
}

Exempel:

if (!isEmail(document.frm.Email.value)) alert('Epost-adressen är inte korrekt.');