Guffa | Foto | Programmering

Posta formulär till popup

För att kunna posta ett formulär till en popup så måste man öppna popupen innan formuläret postas. Det kan man göra i onsubmit. Den andra parametern i anropet till window.open är fönstrets namn, det är det som vi sätter som target i formuläret för att det ska postas till popupen.

<form method="post" action="Page2.asp" target="Popup" onsubmit="window.open('','Popup','width=200,height=200');return true;">

Ifall användaren har stängt av javascript så kommer formuläret att postas till ett nytt fönster.