Guffa | Foto | Programmering

Ålder

Den här funktionen beräknar åldern för en person:

public int Age(DateTime born) {
   DateTime today = DateTime.Today;
   int age = today.Year - born.Year;
   if (today.Month < born.Month || (today.Month == born.Month && today.Day < born.Day)) {
      age--;
   }
   return age;
}

Exempel:

int age = Age(new DateTime(1952,3,11))