Guffa | Foto | Programmering

Förkorta sträng

Den här funktionen kollar om en sträng är längre än ett visst antal tecken. Ifall den är det så bryts den vid närmaste mellanslag. Ifall det inte finns något mellanslag i de sista 10 procenten av texten som ska visas så bryts texten ändå.

string Shorten(string text, int maxLen) {
   int pos;

   if (text.Length > maxLen) {
      pos = text.LastIndexOf(' ', maxLen);
      if (pos < (maxLen * 9 / 10)) pos = maxLen;
      return text.Substring(0, pos) + "...";
   } else {
      return text;
   }
}

Exempel:

MyLabel.Text = Shorten(story, 50)