Guffa | Foto | Programmering

Slumpa lösenord

Den här metoden slumpar fram ett lösenord.

string CreatePassword(int length) {
   const string chars = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789";
   StringBuilder result = new StringBuilder(length);
   Random rnd = new Random();
   while (length-- > 0) {
      result.Append(chars[rnd.Next(chars.Length)]);
   }
   return result.ToString();
}

Exempel:

string password = CreatePassword(5);