Guffa | Foto | Programmering

Fixa radbrytningar

Vissa system använder ett tecken för radbrytning, andra använder två tecken.

Ifall man har en sträng med "fel" radbrytningar så kan man fixa dem med den här koden:

theString = Regex.Replace(theString, @"\r?\n", Environment.NewLine);

Koden fungerar oavsett vilken radbrytning som används i det aktuella systemet, och den förstör inte radbrytningar som redan är korrekta.