Guffa | Foto | Programmering

Fylla i formulärfält med JSON-data

En funktion som fyller i värden i ett formulär ifrån ett object:

function populate(frm, data) {
   $.each(data, function(key, value){
      $('[name='+key+']', frm).val(value);
   });
}

Exempel med Javascript-objekt:

var data = { Name: 'Efraim', Place: 'Östergärde' };
populate('#MyForm', data);

Exempel med JSON-data:

var data = '{ "Name": "Efraim", "Place": "Östergärde" }';
populate('#MyForm', $.parseJSON(data));