Guffa | Foto | Programmering

Skrivrättighet på databas

För att det ska gå att ändra i en Access-databas ifrån ASP, så måste man ha skrivrättigheter till den. Rättare sagt, det användarkonto som används för att köra ASP-kod, måste ha skrivrättighet.

På ett webbhotell fixar man oftast skrivrättigheterna genom att lägga databasen i en speciellt förberedd mapp. På Brinkster, till exempel, lägger man databasen i mappen db, så får den rätt rättigheter.

När du har databasen på din egen dator, måste du fixa det själv. Så här gör du:

:: Leta upp filen i utforskaren.

:: Högeklicka och välj Egenskaper (Properties).

:: Gå in på fliken Säkerhet (Security).

(Ifall fliken saknas, beror det på att du har förenklad fildelning påslagen. Hur du slår av den tar jag upp längre ned.)

Här visas de användarkonton som har rättigheter till filen. Vi letar efter ett konto som börjar med IUSR_. Ifall din dator heter DUMBURKEN, heter kontot IUSR_DUMBURKEN.

Ifall det kontot inte finns med i listan, får du lägga till det. Klicka på Lägg till (Add) och leta upp kontot. Hur det ser ut när du lägger till, ser lite olika ut beroende på operativsystemet.

På XP gör du enklast så här: Klicka på Lägg till (Add), klicka på Avancerat (Advanced), klicka på Sök nu (Find now), leta upp kontot i listan och markera det, klicka på OK, klicka på OK.

:: Markera kontot IUSR_datornamn.

:: Kryssa för rättigheten skriva/write.

Förenklad fildelning

I Windows XP finns det något som heter förenklad fildelning, som försvårar det för oss. Du måste slå av den förenklade fildelningen, för att kunna sätta skrivrättighet på databasen.

:: I utforskaren, menyn Verktyg/Tools väljer du Mappalternativ/Folder options.

:: Gå till fliken Visning/View.

:: Leta upp "Använd förenklad fildelning" / "Use simple file sharing", och ta bort markeringen.

Nu har du en säkerhetsflik när du tittar på egenskaperna för en fil.

Göran Andersson