Guffa | Foto | Programmering

Vapen

Som fredlig handelsresande är jag inte så tungt beväpnad. Fast helt försvarslös bör man ju inte vara...

Kniv

Främst är kniven ett verktyg och bestick, snarare än ett vapen.

Min kniv som min far har gjort.

Kniv
 [616x244; 31 kB]

 [1232x488; 102 kB]

Kniv
 [623x316; 39 kB]

 [1246x632; 124 kB]

Yxa

En rejäl stridsyxa kan vara bra att ha.

Längd: 105 cm.

Yxa
 [600x165; 16 kB]

 [1200x329; 64 kB]

Innehåll