Guffa | Foto | Programmering

Midvinterblot 2003

2003-02-02

Vikingahuset

Vikingahuset

Snorre och Ambjörn bär grytan

Snorre och Ambjörn bär grytan

Rökstenen

Rökstenen

Vägen till rökluckorna

Vägen till rökluckorna

Slaknat ljus

Slaknat ljus

Eldpostlistan

Eldpostlistan

Ambjörn dricker

Ambjörn dricker

Ambjörn äter

Ambjörn äter

Info

Vinterfest 2003 med vikingaföreningen Österhus Vänner.

Datum